προπτυχιακοί φοιτητές


Περιγραφή: 

Η ηλεκτρονική κατάθεση των τεκμηρίων γκρίζας βιβλιογραφίας γίνεται μέσω της πλατφόρμας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «Ελλάνικος» («Hellanicus»).Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη διανέμει σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγγράμματα τα οποία προήλθαν από λανθασμένες παραδόσεις σε φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας τα προηγούμενα εξάμηνα.


Περιγραφή: 

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων «Εύδοξος» αξιοποιείται για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών/φοιτητριών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.


Περιγραφή: 

Η Υπηρεσία Κατάθεσης Γεωγραφικών Δεδομένων αποτελεί το διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης κατάθεσης χωρικών δεδομένων από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προς τους διαχειριστές περιεχομένου του Αποθετηρίου Γεωγραφικών Δεδομένων.


Περιγραφή: 

H Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την υπηρεσία του εσωτερικού διαδανεισμού προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα δανεισμού υλικού το οποίο βρίσκεται σε οποιοδήποτε από τα Παραρτήματά της (Μυτιλήνη, Χίος, Ρόδος, Σάμος, Σύρος, Λήμνος).


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την υπηρεσία του Διαδανεισμού με άλλες Βιβλιοθήκες προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα να προμηθευτούν υλικό που δεν βρίσκεται στην συλλογή της, αλλά σε άλλες Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης.


Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι εγγεγραμμένη στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών «ΑΤΛΑΣ» ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, συμμετέχοντας στα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ και σπουδαστών ΤΕΙ.

Σελίδες