Μιχάλειο Κτίριο (Χίος)

Περιγραφή: 

Το Παράρτημα Βιβλιοθήκης Χίου συστεγάζεται στο Μιχάλειο Κτίριο στη Χίο.

Διεύθυνση: 

Μιχάλων 8, ΤΚ: 82132
Χίος

Γεωγραφική θέση (συντεταγμένες): 

Γεωγραφικό μήκος: 26° 8'20.59"Α
Γεωγραφικό πλάτος: 38°21'58.19"Β

Χάρτης: