Μελετητής Google

Ο Μελετητής Google σάς παρέχει έναν απλό τρόπο ευρείας αναζήτησης στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Από ένα σημείο, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε πολλά ερευνητικά πεδία και πηγές: εργασίες που έχουν αξιολογηθεί από έγκριτους επιστήμονες, διατριβές, βιβλία, περιλήψεις και άρθρα, από ακαδημαϊκούς εκδότες, επαγγελματικές ενώσεις, πηγές προδημοσιεύσεων, Πανεπιστήμια και άλλους ακαδημαϊκούς οργανισμούς. Ο Μελετητής Google σάς βοηθά να εντοπίσετε τις πλέον συναφείς ερευνητικές εργασίες στον κόσμο της ακαδημαϊκής έρευνας.

Οι δυνατότητες του Μελετητή Google είναι:

  • Αναζήτηση διαφόρων πηγών από ένα σημείο
  • Εύρεση εργασιών, περιλήψεων και βιβλιογραφικών αναφορών
  • Εντοπισμός ολόκληρης της εργασίας μέσω της βιβλιοθήκης σας ή στον ιστό
  • Ενημέρωση για τις βασικές εργασίες σε οποιοδήποτε πεδίο έρευνας

Ο Μελετητής Google στοχεύει στο να κατατάσσει τα άρθρα με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι ερευνητές, σταθμίζοντας το πλήρες κείμενο κάθε άρθρου, τον/την συγγραφέα, το έντυπο στο οποίο εμφανίζεται το άρθρο καθώς και τη συχνότητα βιβλιογραφικής αναφοράς του άρθρου στην υπόλοιπη βιβλιογραφία. Τα πλέον συναφή αποτελέσματα θα εμφανίζονται πάντα στην πρώτη σελίδα.