Κομνηνάκειο Κτίριο (Μυτιλήνη)

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει έδρα την Μυτιλήνη και στεγάζεται σε αναπαλαιωμένο νεοκλασικό κτίριο το Κομνηνάκειο Κτίριο.

Σημείωση: 

Η γεωγραφική κατανομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zyuSZ0MmErg4.k_Odz4ZiCZ6I

Διεύθυνση: 

Κομνηνάκειο Κτίριο
Κομνηνάκη 45, ΤΚ: 81131
Μυτιλήνη, Λέσβος

Γεωγραφική θέση (συντεταγμένες): 

Γεωγραφικό μήκος: 26°33'34.34"Α
Γεωγραφικό πλάτος: 39° 6'19.47"Β

Χάρτης: