Κατάθεση τεκμηρίου γκρίζας βιβλιογραφίας

Η ηλεκτρονική κατάθεση των τεκμηρίων γκρίζας βιβλιογραφίας γίνεται μέσω της πλατφόρμας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «Ελλάνικος» («Hellanicus»). Για την κατάθεση απαιτείται να γίνει είσοδος του χρήστη στο σύστημα του αποθετηρίου, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει από το Πανεπιστήμιο.

Η κατάθεση γίνεται σε τέσσερα βήματα:

  • Βήμα 1: Είσοδος στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Ελλάνικος» μέσω του συνδέσμου: https://hellanicus.lib.aegean.gr/login και επιλογή σύνδεσης:όπου οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που διαθέτουν ως χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κκατά την είσοδο ζητείται η ενημέρωση του Προφίλ.
  • Βήμα 2: Επιλογή συλλογής Γκρίζας Βιβλιογραφίας, είδους διατριβής (πτυχιακή, μεταπτυχιακή, διδακτορική), Τμήματος και Προγράμματος Σπουδών.
  • Βήμα 3: Συμπλήρωση φόρμας υποβολής νέου τεκμηρίου και αποστολή αρχείου μέσω της επιλογής Υποβάλλετε ένα νέο τεκμήριο σε αυτή τη συλλογή.

Σημείωση: Από 5 Σεπτεμβρίου 2017 μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου (79/05/09.2017, θέμα 6.1) δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση κατάθεσης των τεκμηρίων της γκρίζας βιβλιογραφίας στην Βιβλιοθήκη σε έντυπη μορφή. Αντίθετα, παραμένει υποχρεωτική η ηλεκτρονική κατάθεση των τεκμηρίων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Ελλάνικος». Η πρόσβαση στο περιεχόμενο των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών θα είναι υποχρεωτικά ανοικτή, στο πλαίσιο υιοθέτησης εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης.