Σε ισχύ


Περιγραφή: 

Το "Τετράγωνο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών" αποτελεί ένα μνημόνιο συνεργασίας που αποτυπώνει την πρόθεση της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου, της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς να προχωρήσουν σε συνεργασία στον τομέα των συλλογών τους που αφορούν τη ναυτιλία και γενικότερα θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Κατάσταση προγράμματος: 


Περιγραφή: 

Το "Τετράγωνο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών" αποτελεί ένα μνημόνιο συνεργασίας που αποτυπώνει την πρόθεση της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου, της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς να προχωρήσουν σε συνεργασία στον τομέα των συλλογών τους που αφορούν τη ναυτιλία και γενικότερα θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Κατάσταση προγράμματος: 


Περιγραφή: 

Το "Τετράγωνο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών" αποτελεί ένα μνημόνιο συνεργασίας που αποτυπώνει την πρόθεση της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου, της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς να προχωρήσουν σε συνεργασία στον τομέα των συλλογών τους που αφορούν τη ναυτιλία και γενικότερα θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Κατάσταση προγράμματος: