Ηλεκτρονικός Διαδραστικός Άτλαντας του Αιγαίου

Η υπηρεσία «Ηλεκτρονικός Διαδραστικός Άτλαντας του Αιγαίου» της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναπτύχθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008 στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου», που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους.

Η υπηρεσία συγκροτείται από ψηφιακούς θεματικούς χάρτες του νησιωτικού χώρου του Αιγαίου Αρχιπελάγους. Οι ψηφιακοί χάρτες καλύπτουν τόσο το ανθρωπογενές, όσο και το φυσικό περιβάλλον των νησιών του Αιγαίου και αποτελούν μέρος μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής, μέσω της οποίας ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το ψηφιακό υλικό των χαρτών.

Η ανάπτυξη του Άτλαντα του Αιγαίου βασίστηκε στην πλατφόρμα γεω-πληροφοριακών εφαρμογών Talent Cruiser™ (http://www.cruiser.gr), μία πλατφόρμα ανάπτυξης καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών που άπτονται της χρήσης χωρικών εννοιών και γεωγραφικών προσδιορισμών, παρέχοντας μηχανισμούς διάδοσης και διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων.

Στον Άτλαντα του Αιγαίου οι θεματικοί χάρτες παρέχονται στους χρήστες μέσω ενός «καναλιού». Οι χρήστες, αφού επιλέξουν το διαθέσιμο «κανάλι» μπορούν, μεταξύ άλλων, να επισκεφτούν περιοχές, να αναρτήσουν πληροφορίες, να περιεργαστούν αντικείμενα που βρίσκονται στον χώρο, να διατυπώσουν ερωτήσεις με βάση χωρικά κριτήρια, να αναρτήσουν σημάδια με σχόλια και προσωπικό περιεχόμενο, να ανταλλάξουν αντικείμενα με άλλους, να διαμορφώσουν και να εκτυπώσουν προσωπικούς χάρτες.

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικός Διαδραστικός Άτλαντας του Αιγαίου» πραγματοποιήθηκε από την εταιρία «Talent Α.Ε. Πληροφορικής», σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον κ. Νικόλαο Σουλακέλλη, Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έντυπο: 

Πάροχος: 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: