"Γλωσσολογία και Ειδικές γλωσσικές διαφορές": Κύκλος διαλέξεων στη Ρόδο (5η διάλεξη)

Περιγραφή: 

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου του ΤΜΣ με το Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προγραμματίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 σειρά πέντε (5) διαλέξεων για τους φοιτητές/τριές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το ευρύτερο κοινό, στον χώρο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο.

Η πέμπτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 (19:30-20:30) από τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Γαλαντόμο, με θέμα "Διδασκαλία μιας Γ2/ΞΓ σε μαθητές με δυσλεξία".

Ημερομηνία: 

10 Απρ 2019

Κατάσταση προγράμματος: 

Βιβλιοθήκη: 

Θεματικές κατηγορίες: