"Γλωσσολογία και Ειδικές Γλωσσικές Διαφορές": Κύκλος διαλέξεων στη Ρόδο (1η διάλεξη)

Περιγραφή: 

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου του ΤΜΣ με το Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προγραμματίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 σειρά πέντε (5) διαλέξεων για τους φοιτητές/τριές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το ευρύτερο κοινό, στον χώρο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο.

Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 (19:30-20:30) από τον επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Γαλαντόμο, με θέμα «Δίγλωσση ειδική αγωγή».

Ημερομηνία: 

31 Οκτ 2018

Κατάσταση προγράμματος: 

Βιβλιοθήκη: 

Θεματικές κατηγορίες: