Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο

Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ΕΟΑ) διαθέτει διάφορες συλλογές όπως Συλλογή προπολεμικής περιόδου, Συλλογή Ελληνικών Επικαίρων, Συλλογή Ντοκιμαντέρ, Συλλογή Διαφημίσεων, Συλλογή Ξένων Επικαίρων. Στόχος είναι η διάθεση του ψηφιοποιημένου υλικού που περιλαμβάνει γεγονότα και πρόσωπα που διαμόρφωσαν την ιστορική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητας της χώρας, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους από κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στη διατήρηση της εθνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς.