Ενημέρωση Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Mε αφορμή την εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης (24-30 Οκτωβρίου), η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ διοργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο με σκοπό την ενημέρωση των ερευνητικών κοινοτήτων των Ιδρυμάτων-Μελών του ΣΕΑΒ για θέματα Ανοικτής Πρόσβασης. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι βασικοί όροι που αφορούν τη δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ και τα οφέλη υιοθέτησής της. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ, όπως έχουν διαμορφωθεί για τη νέα τριετία (2022-24) και ο τρόπος που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε.Εκδήλωση Ανοικτής Πρόσβασης

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022, ώρα 12:00, και θα έχει διάρκεια μίας ώρας.

Εγγραφή στην ιστοσελίδα:

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJIsdO2orz0oGdD6qTpZgIyUumjbDkrIekZy

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Οκτώβριος 18, 2022

Τύπος επικαιρότητας: