Ενημέρωση Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενημερώνει τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας ότι έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση θεματικών πυλών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο των 11 τμημάτων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου.

Οι θεματικές πύλες παρέχουν την δυνατότητα εύκολου εντοπισμού των σχετικών με το αντικείμενο εκάστου Τμήματος διαθέσιμων έγκριτων ηλεκτρονικών πηγών, διευκολύνοντας έτσι την βιβλιογραφική αναζήτηση και έρευνα των χρηστών της Βιβλιοθήκης.

Η πρόσβαση στις θεματικές πύλες γίνεται μέσω της Πύλης της Βιβλιοθήκης από το μενού Αναζήτηση Υλικού> ...σε θεματικές πύλες > θεματικές πύλες ανα Τμήμα και αναμένεται το επόμενο διάστημα να ολοκληρωθεί η υλοποίηση άλλων 8 θεματικών πυλών.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 22, 2021

Τύπος επικαιρότητας: