Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (MITOS)

Μέσω της εν λόγω υπηρεσίας τριάντα (30) ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν αποκτήσει ένα ενιαίο, κεντρικά εγκατεστημένο, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, με αποτέλεσμα ο κατάλογος των βιβλιογραφικών εγγραφών και των καθιερωμένων αρχείων να είναι πλέον κοινός για όλα τα ιδρύματα (οι υπάρχουσες κοινές βιβλιογραφικές εγγραφές έχουν ενοποιηθεί στο κεντρικό σύστημα του ILSaS). Επίσης, έχουν μεταφερθεί από τα τοπικά συστήματα στο κεντρικό σύστημα όλες οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες των βιβλιοθηκών, όπως παραγγελίες υλικού, κυκλοφορία υλικού, προσκτήσεις κ.λπ. Στο νέο συνεργατικό σύστημα οι βιβλιοθήκες διατηρούν την αυτονομία τους αναφορικά με τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών, πλην της (λειτουργίας) εισαγωγής υλικού (καταλογογράφησης).

Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (MITOS)

Πάροχος: 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β)

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: