Δωρεά Όμηρου Κοντούλη

Περιγραφή: 

Υπό κατασκευή

Ο δωρητής Όμηρος Κοντούλης

Τύπος δωρεάς: 

αρχειακό υλικό
έντυπη
εφημερίδες

Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Μυτιλήνης