Δωρεά Λεωνίδα Κακάρογλου

Περιγραφή: 

Υπό κατασκευή

Ο δωρητής Λεωνίδας Κακάρογλου

Τύπος δωρεάς: 

έντυπη

Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Λήμνου