Δωρεά Κώστα Μ. Σοφούλη

Περιγραφή: 

Υπό κατασκευή

Ο δωρητής Κώστας Μ. Σοφούλης

Τύπος δωρεάς: 

έντυπη

Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Μυτιλήνης
Παράρτημα Σάμου
Παράρτημα Χίου