Διανομές συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ

Η Βιβλιοθήκη διανέμει σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγγράμματα τα οποία προήλθαν από λανθασμένες παραδόσεις σε φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας τα προηγούμενα εξάμηνα. Εάν υπάρχει διαθέσιμος στο Παράρτημα ο συγκεκριμένος τίτλος που έχει δηλώσει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, προσέρχεται με τον κωδικό (pin) που του/της δόθηκε από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, την ακαδημαϊκή ή αστυνομική του/της ταυτότητα και τον αριθμό μητρώου του/της στο Παράρτημα. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια παραλαμβάνει το σύγγραμμα που έχει δηλώσει και υπογράφει για την παραλαβή.