Διαδανεισμός με άλλες βιβλιοθήκες

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την υπηρεσία του Διαδανεισμού με άλλες Βιβλιοθήκες προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα να προμηθευτούν υλικό που δεν βρίσκεται στην συλλογή της, αλλά σε άλλες Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης. Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία τελείται μεταξύ αυτών καθαυτών των Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών Πληροφόρησης και όχι μεταξύ μεμονωμένων χρηστών και των άλλων Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών Πληροφόρησης.

Στα πλαίσια της υπηρεσίας Διαδανεισμού με άλλες Βιβλιοθήκες, ο ρόλος της Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι διπλός, λειτουργεί:

  • ως δανειστική βιβλιοθήκη (προμηθευτής - responder), αποδεχόμενη αιτήματα από άλλες Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης και
  • ως δανειζόμενη βιβλιοθήκη (πελάτης - requester), προωθώντας αιτήματα προς άλλες Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρήσης της υπηρεσίας Διαδανεισμού με άλλες Βιβλιοθήκες, απευθυνθείτε στο προσωπικό των Παραρτημάτων.