Ανακοίνωση (26/09/2006)

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη εξασφάλισε πρόσβαση για όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συλλογή Arts & Sciences II της Βάσης Δεδομένων JSTOR.
Η πρόσβαση είναι εφικτή επιλέγοντας "Search" ή "Browse" από την κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στη διεύθυνση: http://www.jstor.org
Η αναγνώριση των χρηστών γίνεται μέσω αναγνώρισης της διεύθυνσης IP κάθε χρήστη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 26, 2006

Τύπος επικαιρότητας: