Ανακοίνωση (19/09/2006)

Περιγραφή: 

The June, 2006 issue of JSTORNEWS is now available online. Included in the online edition of our newsletter are translated versions as well as an archive of past editions.
The Languages included in our online editions are:
English
Simplified Chinese
Traditional Chinese
German
French
Russian
Italian
Japanese
Spanish
JSTORNEWS Online can be found here: http://www.jstor.org/news/index.html.
Thank you for your support of JSTOR, and please contact us if you have any questions.

Best Regards,
Jason E. Phillips
Associate Director, International Library Relations
participation@jstor.org

JSTOR

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 19, 2006

Τύπος επικαιρότητας: 

Πηγή: