Όλα τα Νέα


Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών περιοδικών εκδιδόμενων στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια επιστημονικών περιοδικών, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Μάρτιος 17, 2004

Ενεργοποίηση πρόσβασης στην υπηρεσία Bowkers΄s Ulrichsweb

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της συνδρομής, εκ μέρους της Βιβλιοθήκης, στην νέα υπηρεσία Bowkers΄s Ulrichsweb. Η συνδρομή ισχύει έως 15/3/2005. Η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω της συλλογής των Online Βάσεων Δεδομένων, που παρέχεται από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Μάρτιος 17, 2004

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας Web of Science

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη 09.03.2004 θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη απο τη ΔΕΗ διακοπή ρεύματος στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών στους χώρους του οποίου στεγάζεται το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Για το λόγο αυτό ο server στον οποίο είναι εγκατεστημένο το σύστημα Web of Science θα παραμείνει εκτός λειτουργίας απο 10.00-18.00 την ημέρα αυτή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Μάρτιος 8, 2004

Ανοιχτή συνάντηση για το σχεδιασμό (Implementation Planning) της υπηρεσίας e-reserves

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας προσκαλεί σε ανοιχτή συνάντηση για το σχεδιασμό (Implementation Planning) της Υπηρεσίας e-reserves στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, "Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου". Σκοπός της συνάντησης είναι η συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συμβούλων της εταιρείας WebCT, ώστε να παραμετροποιηθεί το λογισμικό WebCT Vista με τρόπο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τους θεσμικούς και ακαδημαϊκούς στόχους του Ιδρύματος. Το πρόγραμμα της συζήτησης θα είναι:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Φεβρουάριος 19, 2004

Παρουσίαση νέας πλατφόρμας λογισμικού WebCT VISTA

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί στην παρουσίαση γνωριμίας με την νέα πλατφόρμα λογισμικού WebCT VISTA, που αγοράστηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ,"Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου", για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-reserves.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Φεβρουάριος 11, 2004

Ενεργοποίηση δοκιμαστικής πρόσβασης σε προϊόντα υπηρεσιών πληροφόρησης της Reuters Business Insight

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα δοκιμαστικής πρόσβασης για τις επόμενες δύο εβδομάδες στα παρακάτω προϊόντα υπηρεσιών πληροφόρησης της Reuters Business Insight:

Consumer Goods Reports
http://www.reutersbusinessinsight.com/cg/cg_portfolio.htm

Energy Reports
http://www.reutersbusinessinsight.com/en/en_portfolio.htm

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Φεβρουάριος 3, 2004

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας Web of Science

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα το πληροφοριακό σύστημα Web of Science πιθανόν να παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας λόγω αναβαθμίσεων στον server στον οποίο είναι εγκαταστημένο. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 18, 2003

Ενεργοποίηση δοκιμαστικής πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων Global Market Informarion Database (GMID)

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 10/11/2003 λειτουργεί δοκιμαστική πρόσβαση για 15 μέρες στη Βάση Δεδομένων Global Market Informarion Database (GMID). Η πρόσβαση είναι εφικτή αν ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: www.euromonitor.com/grid και χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία εισόδου:
Company Name: uoa
Username: uoa
Password: uoa

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Νοέμβριος 18, 2003

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Κατόπιν του σχετικού προγραμματισμού που εκτελεί η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατά τόπους χρήστες μας σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης κατά τη χειμερινή περίοδο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
--ΗΜ/ΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 20/10/2003--
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα -Πέμπτη 8.00π.μ. - 18.00μ.μ.
Παρασκευή 9.00π.μ. - 15.00μ.μ.
ΩΡΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ:
Δευτέρα - Πέμπτη 10.00π.μ. - 17.50μ.μ.
Παρασκευή 9.00π.μ. - 14.00μ.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Οκτώβριος 17, 2003

Βιβλιοθήκη: 


Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Παραρτήματος Σύρου

Περιγραφή: 

Το Παράρτημα Σύρου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τη Δευτέρα 22/09 αλλάζει ωράριο και διαμορφώνεται ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:30-15:30
ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ:08:30-20:30

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Σεπτέμβριος 22, 2003

Βιβλιοθήκη: 

Σελίδες