Όλα τα Νέα


Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών εντύπων, περιοδικής έκδοσης, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.1) «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 22η Αυγούστου 2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία της Βιβλιοθήκης (Κουντουριώτη 47Γ – Μυτιλήνη), θα διεξαγάγει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά (Απόφαση Επιτροπής Ερευνών 192/19.07.2006)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2006

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη Πληροφορικής.

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος «Αναβάθµιση της Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ κατά 75% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ κατά 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη Πληροφορικής (απόφαση 190/17.04.2006, θέµα 9ii της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου), µε αντικείµενο την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών για χρονικό διάστηµα έως δέκα επτά (17) µηνών.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Ιούλιος 6, 2006

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες

Περιγραφή: 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου»:
- ενός (1) επιστήμονα κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και πέντε (5) επιστημόνων ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
- ενός (1) επιστήμονα ΠΕ Γεωγράφου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιούλιος 3, 2006

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού

Περιγραφή: 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου του ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 2.1) «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 27η Ιουνίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 π.µ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Ιούνιος 9, 2006

SER - 02/10/2006

Περιγραφή: 

Dear Fellow Science Educator
Question
Issues of The Science Education Review (SER) feature a section titled Your Questions Answered, where responses are provided to questions submitted by subscribers. Please find such a question below (author anonymous), which I am sharing broadly via this message and possible appearance on the SER website.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Φεβρουάριος 10, 2006

Ενεργοποίηση πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Nature.com

Περιγραφή: 

Στα πλαίσια του EΠΕΑΕΚ "Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου" , η Βιβλιοθήκη αποκτά πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Nature.com.
Η συνδρομή έχει διάρκεια δύο έτη (2006 και 2007) και περιλαμβάνει πρόσβαση για όλο το δίκτυο του Πανεπιστημίου (μέσω IP recognition) στα παρακάτω:
i) Nature, με πρόσβαση στο αρχείο τευχών από το 1997 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://www.nature.com/nature/index.html

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 21, 2005

Ενεργοποίηση δοκιμαστικής πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων Πλήρους κειμένου DigiZeitschriften

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί trial-access στη Βάση Δεδομένων Πλήρους κειμένου DigiZeitschriften. Η πρόσβαση θα είναι εφικτή έως 31/12/2005 και είναι δυνατή για όλο το δίκτυο του Πανεπιστημίου από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.digizeitschriften.de/startseite

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Δεκέμβριος 21, 2005

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα "Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών"

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού, διοργανώνει, στις 4 Νοεμβρίου, στη Μυτιλήνη, ημερίδα με θέμα "Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών". Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση: http://copyright2005.lib.aegean.gr

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 27, 2005

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ψηφιακής Χαρτοθήκης (Digital Map Library)

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι, μέσω της επιλογής Συλλογή και Υπηρεσίες, μπορείτε να ενημερωθείτε για την ηλεκτρονική υπηρεσία της Ψηφιακής Χαρτοθήκης (Digital Map Library) , που αναπτύσσεται από την Βιβλιοθήκη στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ "Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου" , καθώς και να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας που δημιούργησε η ομάδα υποστήριξης της Βιβλιοθήκης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιούλιος 25, 2005

Θερινό ωράριο λειτουργίας Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

Περιγραφή: 

Από την Δευτέρα 04/07/2005 αρχίζει το θερινό ωράριο λειτουργίας του Παραρτήματος Μυτιλήνης της Βιβλιοθήκης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Ώρες Λειτουργίας :
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30π.μ.-15:00μ.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Ιούνιος 29, 2005

Βιβλιοθήκη: 

Σελίδες