Συνεργασίες με άλλες βιβλιοθήκες

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και μετέχει σε όλες τις δράσεις του, είτε αυτές αφορούν πολιτικές ανάπτυξης της συλλογής, είτε υλοποίηση Οριζόντιων Δράσεων.

Παράλληλα έχει αναπτύξει συνεργασίες με τη Βρετανική Βιβλιοθήκη (British Library) και έχει υλοποιήσει έργα σε συνεργασία με άλλες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Συνεργασίες με άλλες Βιβλιοθήκες

Περιγραφή: 

Το "Τετράγωνο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών" αποτελεί ένα μνημόνιο συνεργασίας που αποτυπώνει την πρόθεση της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου, της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς να προχωρήσουν σε συνεργασία στον τομέα των συλλογών τους που αφορούν τη ναυτιλία και γενικότερα θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Κατάσταση προγράμματος: