Ερευνητικά Προγράμματα

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει οργανωθεί ως συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η φιλοδοξία της Βιβλιοθήκης να λειτουργήσει ως βηματοδότης για την δημιουργία της "Εικονικής Βιβλιοθήκης του Αρχιπελάγους" υποστασιοποιείται με το Πιλοτικό Πρόγραμμα "Κιβωτός του Αιγαίου", που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Στην κύρια αποστολή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνεται και η ενεργή συμμετοχή της στην επιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα που σχετίζεται με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των βιβλιοθηκών στην επιτέλεση των σκοπών της. Ερευνητικά προγράμματα, όπως  τα "Βιβλιοθήκες χωρίς Τείχη" και "EQLIPSE", εντάσσονται στην κατηγορία αυτή.

Άλλα ερευνητικά προγράμματα στα οποία η Βιβλιοθήκη είχε ενεργό ρόλο είναι το "Πρόγραμμα Δολίχη" και το "Ειδικό Πρόγραμμα Αναβάθμισης".

Ερευνητικά Προγράμματα - Εισαγωγή

Περιγραφή: 

Το 1995 τρεις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες συνεργάστηκαν προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης σε απομακρυσμένους χρήστες με τη βοήθεια της πληροφορικής.

Βασικό κίνητρο για την ανάληψη και πραγματοποίηση αυτής της έρευνας ήταν η εκπεφρασμένη ανάγκη παροχής ευκαιριών - δυνατοτήτων για ανώτατες σπουδές στους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών των διαφόρων κρατών-μελών της Ευρώπης.

cerlim - Libraries Without Walls

Κατάσταση προγράμματος: 


Περιγραφή: 

Η φιλοδοξία της Βιβλιοθήκης να λειτουργήσει ως βηματοδότης για τη δημιουργία της "Εικονικής Βιβλιοθήκης του Αρχιπελάγους" υποστασιοποιείται με το Πιλοτικό Πρόγραμμα "Κιβωτός του Αιγαίου", που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και εκτελέστηκε με ευθύνη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να δημιουργήσει το πρόπλασμα δικτύωσης χαρακτηριστικών μορφών οργανωμένης αποθήκευσης πολιτισμικού υλικού που αφορά ή προέρχεται από την περιοχή του Ελληνικού Αρχιπελάγους με ενιαίους κώδικες ταξινόμησης και αναδίφησης και ηλεκτρονική υποστήριξη για τ

Κιβωτός του Αιγαίου

Κατάσταση προγράμματος: 


Περιγραφή: 

Το EQLIPSE (Evaluation and Quality in Library Performance: System for Europe) είναι ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο βασικός στόχος του EQLIPSE ήταν να προσδιορίσει, να αναπτύξει και να πιστοποιήσει ένα "ανοικτό σύστημα" βασισμένο στην τεχνολογία των πληροφοριών (IT based system) με σκοπό να υποστηρίξει την ποιοτική διαχείριση και αξιολόγηση της απόδοσης Βιβλιοθηκών όλων των κατηγοριών.

cerlim - EQLIPSE Projects

Κατάσταση προγράμματος: 


Περιγραφή: 

Το δίκτυο «ΔΟΛΙΧΗ» αποτελεί μία σύμπραξη σχολείων μικρών νησιών του Αιγαίου, στην οποία συμμετέχουν σχολεία από τις Οινούσσες, τον Άγιο Ευστράτιο, τη Σαμοθράκη και τα Ψαρά. Στο δίκτυο συμμετέχουν επίσης το Πνευματικό Κέντρο Οινουσσών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ίδρυμα «ΛΕΩΝ ΛΕΜΟ» και η εταιρεία «Τεχνογνωστική».

δίκτυο ΔΟΛΙΧΗ

Κατάσταση προγράμματος: