Ενημερώσεις από τρίτους


Δοκιμαστική πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία του De Gruyter

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενημερώνει τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας ότι μετά από διαπραγματεύσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) με τον εκδοτικό οίκο De Gruyter, έχει εξασφαλισθεί, τρίμηνη περίοδος δωρεάν δοκιμαστικής χρήσης (trial) της εκτενούς συλλογής ηλεκτρονικών βιβλίων του προαναφερθέντος εκδοτικού οίκου. Η συγκεκριμένη συλλογή αποτελείται από περισσότερα από 160.000 ηλεκτρονικά βιβλία από 56 συνεργαζόμενους εκδότες, συμπεριλαμβανομένου και του University Press Library.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Ιανουάριος 29, 2024

Έναρξη δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση CNKI Express

Περιγραφή: 

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), παρέχεται στις χρήστριες και τους χρήστες των Βιβλιοθηκών που είναι μέλη του, η δυνατότητα εξάμηνης δοκιμαστικής χρήσης της βάσης China National Knowledge Infrastructure (CNKI) που είχε αναπτυχθεί από το Tsinghua University.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Ιανουάριος 17, 2024

Έγκριση σύναψης σύμβασης με τον εκδότη DeGruyter

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενημερώνει τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχει συμπεριλάβει στους όρους ανανέωσης της σύμβασης του με τον εκδότη DeGruyter για το έτος 2024, την δυνατότητα δημοσίευσης σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης 35 συνολικά επιστημονικών άρθρων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Ιανουάριος 17, 2024

Ενημέρωση για δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση Statista Marketing Material

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), ενημερώνει την Ακαδημαϊκή Κοινότητα για την δυνατότητα δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση Statista Marketing Material.

Η δοκιμαστική πρόσβαση θα παρέχεται έως την 31η-12-2023.

Περισσότερες πληροφορίες για την βάση και οδηγίες για την πρόσβαση σε αυτήν, υπάρχουν στην ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) που ακολουθεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Statista Campus License

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Πέμπτη, Οκτώβριος 19, 2023

Σεμινάρια εκδοτών επιστημονικών περιοδικών για την δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενημερώνει τα μέλη της Πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας ότι τους προσεχείς μήνες, εκδότες επιστημονικών περιοδικών που έχουν συνάψει συμφωνία με τον ΣΕΑΒ για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης, θα διεξάγουν στοχευμένα ανά επιστημονικό πεδίο σεμινάρια με αντικείμενο την δημοσίευση άρθρων σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης στα περιοδικά αυτών.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Μάρτιος 21, 2023

Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας δημοσίευσης Ανοικτής Έρευνας HEAL1000

Περιγραφή: 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν συνεργασίας του ιδίου με τον εκδότη Ανοικτής Έρευνας F1000, διατίθεται σε όλους τους ερευνητές που έχουν σχέση με τα 43 ιδρύματα-μέλη του προς χρήση, η πύλη HEAL1000, μια πλατφόρμα δημοσίευσης Ανοικτής Έρευνας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2023

Παρουσίαση για την Ανοικτή Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (22/2/2023)

Περιγραφή: 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/HEAL-Link), διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τις Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι βασικοί όροι των Συμφωνιών όπως έχουν διαμορφωθεί για τη τριετία 2022-24, και ο τρόπος αξιοποίησης τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Φεβρουάριος 7, 2023

Ενημέρωση του ΣΕΑΒ για την σύναψη συμφωνιών Ανοικτής Πρόσβασης τριετίας 2022-2024

Περιγραφή: 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της υπογραφής όλων των συμβάσεων αυτού για την τριετία 2022-2024. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι συμφωνίες ανοικτής πρόσβασης που προβλέπουν κάλυψη (μερική ή ολική) των εξόδων δημοσίευσης (APCs – Article Processing Charges) και το γενικότερο θεματικό πεδίο που αυτές καλύπτουν.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Φεβρουάριος 3, 2023


IEEE Authorship and Open Access Symposium (September 29 @ 4:00 pm - 5:30 pm)

Περιγραφή: 

H IEEE προσκαλεί συγγραφείς και ερευνητές/τριες στην παρακολούθηση του διαδικτυακού σεμιναρίου “IEEE Authorship and Open Access Symposium: Best Practices to Get Published to Increase the Exposure and Impact of Your Research,” για την ενημέρωση τους ως προς τις καλές πρακτικές στην προετοιμασία μιας εργασίας, στη διαδικασία υποβολής αυτής σε περιοδικά και συμβουλές σχετικά με το πώς να επιτευχθεί η δημοσίευση της εργασίας. Θα αναφερθούν επίσης όλες οι διαθέσιμες επιλογές δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ που υποστηρίζει το IEEE.

Συγκεκριμένα, τα βασικότερα θέματα που θα συζητηθούν, είναι:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 21, 2021

Σελίδες