Βάσεις δεδομένων

Bάση Δεδομένων ονομάζουμε μία οργανωμένη συλλογή πληροφοριών που είναι συναφείς μεταξύ τους. Μία Βάση Δεδομένων αποτελείται από εγγραφές, η κάθε μία εκ των οποίων αντιπροσωπεύει μία ξεχωριστή ενότητα πληροφορίας, όπως μια βιβλιογραφική παραπομπή, ένα άρθρο, ένα βιβλίο, μία εισήγηση συνεδρίου ή πλήρη πρακτικά. Κάθε εγγραφή αναλύεται σε επιμέρους συγκεκριμένα πεδία (όπως Τίτλος, Συγγραφέας, Έτος Δημοσίευσης, κτλ) που επιτρέπουν την άντληση πληθώρας πληροφοριών για τον εντοπισμό υλικού μέσα σε μία Βιβλιοθήκη.

Οι Βιβλιογραφικές Βάσεις/Βάσεις Πλήρους Κειμένου στις οποίες έχει ενεργή σύμβαση η Βιβλιοθήκη είναι οι εξής:

Επιπρόσθετα, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink), έχει πρόσβαση σε Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων από τις οποίες οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του άρθρου που τους ενδιαφέρει. Η πρόσβαση στη λίστα των συνδρομών σε Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων/Βάσεις Πλήρους Κειμένου του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink) παρέχεται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας της HEALLink.

Ο έλεγχος πρόσβασης στις Βιβλιογραφικές Βάσεις/Βάσεις Πλήρους Κειμένου γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τον εκδότη.

Βιβλιογραφικές Βάσεις / Βάσεις Πλήρους Κειμένου