Σεμινάρια στο Παράρτημα Μυτιλήνης

Περιγραφή: 

Το Παράρτημα Μυτιλήνης ενημερώνει ότι οι ξεναγήσεις και τα σεμινάρια χρήσης της Βιβλιοθήκης ξεκινούν από την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων που απευθύνεται σε όλους τους χρήστες έχει ως εξής:
Τρίτη- Τετάρτη - Παρασκευή: 11:00 π.μ. & 12:00 μ.μ

Σεμινάρια χρήσης Βιβλιοθήκης στο Παράρτημα Μυτιλήνης

Βιβλιοθήκη: 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Οκτώβριος 7, 2016

Τύπος επικαιρότητας: 

Υπηρεσία: