Παραγγελία συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων «Εύδοξος» αξιοποιείται για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας «Εύδοξος» για να προβούν σε δήλωση μαθημάτων και να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Για τη δήλωση και παραγγελία των συγγραμμάτων είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password), που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, θα πρέπει να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματός του ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος.