Μελετητής Google

Ο Μελετητής Google σάς παρέχει έναν απλό τρόπο ευρείας αναζήτησης στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Από ένα σημείο, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε πολλά πεδία ερευνητικά πεδία και πηγές: εργασίες που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους επιστήμονες, διατριβές, βιβλία, περιλήψεις και άρθρα, από ακαδημαϊκούς εκδότες, επαγγελματικές ενώσεις, πηγές προδημοσιεύσεων, πανεπιστήμια και άλλους ακαδημαϊκούς οργανισμούς. Ο Μελετητής Google σάς βοηθά να εντοπίσετε τις πλέον συναφείς ερευνητικές εργασίες στον κόσμο της ακαδημαϊκής έρευνας.

Οι δυνατότητες του Μελετητή Google είναι:

  • Αναζήτηση διαφόρων πηγών από ένα βολικό σημείο
  • Εύρεση εργασιών, περιλήψεων και βιβλιογραφικών αναφορών
  • Εντοπισμός ολόκληρης της εργασίας μέσω της βιβλιοθήκης σας ή στον ιστό
  • Μάθετε για τις βασικές εργασίες σε οποιοδήποτε πεδίο έρευνας

Ο Μελετητής Google στοχεύει στο να κατατάσσει τα άρθρα με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι ερευνητές, σταθμίζοντας το πλήρες κείμενο κάθε άρθρου, τον συγγραφέα, το έντυπο στο οποίο εμφανίζεται το άρθρο καθώς και τη συχνότητα βιβλιογραφικής αναφοράς του άρθρου στην υπόλοιπη βιβλιογραφία. Τα πλέον συναφή αποτελέσματα θα εμφανίζονται πάντα στην πρώτη σελίδα.