Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης, με έδρα την Μυτιλήνη, είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την εποπτεία της λειτουργίας των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης και για τη στρατηγική ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης.

Παράλληλα έχει την ευθύνη για την προμήθεια και την παραλαβή υλικού, την υποστήριξη του συστήματος αυτοματοποίησης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, καθώς και των γενικότερων μηχανογραφικών εφαρμογών της. Ακόμη, είναι επιφορτισμένη με τις επαφές με άλλες Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες και Φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και την τήρηση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων.

Στις ανωτέρω δραστηριότητες θα πρέπει να προστεθεί η μέριμνα για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης με έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, η παραγγελία τεκμηρίων μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ, η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και Έργων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους χρήστες υπηρεσιών και στην προβολή και διάσωση του πνευματικού πλούτου του Ελληνικού Αρχιπελάγους.

Σύμφωνα με το προσωρινό οργανόγραμμα της Βιβλιοθήκης και μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της, η Κεντρική Υπηρεσία αποτελείται από τα εξής τμήματα:
- Διεύθυνση
- Τμήμα Μηχανογράφησης-Δικτυακών Εφαρμογών

Τηλέφωνο: 

22510 36030

FAX: 

22510 36069

E-mail: 

lib@aegean.gr

Χάρτης: