Κατάθεση κοινωνικοοικονομικών δεδομένων

Η Υπηρεσία Κατάθεσης Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων αποτελεί το διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης κατάθεσης κοινωνικοοικονομικών δεδομένων από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προς τους διαχειριστές περιεχομένου του Αποθετηρίου Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων.