ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων


Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Σάμου

Τομέας εξειδίκευσης: 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Θέση: 

Υπάλληλος Παραρτήματος Σύρου

Τηλέφωνο: 

22730 82035

Βιβλιοθήκη: 

Παράρτημα Σάμου

Τομέας εξειδίκευσης: 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Θέση: 

Υπάλληλος Παραρτήματος Σύρου

Τηλέφωνο: 

22730 82035