Κατάθεση κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων

Η Υπηρεσία Κατάθεσης Κοινωνικό-οικονομικών Δεδομένων αποτελεί το διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης κατάθεσης κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προς τους διαχειριστές περιεχομένου του Αποθετηρίου Κοινωνικό-οικονομικών Δεδομένων.