Άρτεμις

Σημαντικό μέρος του επιστημονικού έργου των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων παρουσιάζεται μέσω της μη δημοσιευμένης βιβλιογραφίας (γκρίζα βιβλιογραφία), η οποία περιλαμβάνει τις διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, τις εσωτερικές (τεχνικές) αναφορές, τις σημειώσεις διδασκαλίας, κ.ά.

Στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών ΑΕΙ - ΤΕΙ αναπτύσσεται μία ολοκληρωμένη κατανεμημένη μονάδα Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης, το σύστημα "Άρτεμις".

Σκοπός του συστήματος "Άρτεμις" είναι η συστηματική αρχειοθέτηση και διάδοση της πνευματικής παραγωγής των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Σύστημα Άρτεμις

Πάροχος: 

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων

Τύπος Πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: