Όλα τα Νέα


Ενεργοποίηση πλατφορμών Moodle και Open eClass για τις ανάγκες e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης της Βιβλιοθήκης της 6/6/2012 (https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=24&t=10611) για την προγραμματιζόμενη από 1/10/2012 αντικατάσταση της πλατφόρμας BlackboardVista που υποστήριζε την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Ηλεκτρονικής Μάθηση (e-learning) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από δύο πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν εγκατασταθεί και είναι διαθέσιμες προς χρήση, οι πλατφόρμες Moodle (http://moodle.aegean.gr) και OpeneClass (

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Οκτώβριος 3, 2012

Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έτους 2011

Περιγραφή: 

Η Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2011 είναι διαθέσιμη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 19, 2012

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου), για μέρος των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Προϋπολογισμός) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προβαίνει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου), για μέρος των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών και Προϋπολογισμός) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 5, 2012

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικών βιβλίων εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή

Περιγραφή: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι δυνάμει της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου αρ.συν. 35/29.08.2012, θέμα 5.3, (ΑΔΑ Β4Γ5469Β7Λ 2ΞΩ) την 19η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επί της οδού Κομνηνάκη 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια επιστημονικών, εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έντυπων τεκμηρίων (βιβλίων) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Σεπτέμβριος 4, 2012

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας EndNote Web (μέρος του Web of Science)

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υπηρεσία EndNote Web είναι διαθέσιμη προς τους χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως μέρος της συνδρομής στο Web of Science.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Απρίλιος 27, 2012

Ενεργοποίηση υπηρεσίας Thomson Reuters Web of Knowledge(SM)

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση των χρηστών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπηρεσία Thomson Reuters Web of Knowledge(SM) αποκαταστάθηκε.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Απρίλιος 27, 2012

Μερική πρόσβαση στην υπηρεσία WEB OF SCIENCE

Περιγραφή: 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εξαιτίας της μη ύπαρξης προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για τις ανάγκες του έτους 2012, δεν ήταν έως τώρα δυνατή η ανανέωση της συνδρομής μας στην υπηρεσία WEB OF SCIENCE και ο εκδότης προέβη σε διακοπή της δυνατότητας πρόσβασης για τους χρήστες του Πανεπιστημίου μας.

Δυνατότητα μερικής πρόσβασης στην υπηρεσία με ενημέρωση των στοιχείων της έως 31/12/2011 είναι εφικτή από την ιστοσελίδα του ΕΚΤ στην δ/νση http://portal.wok.ekt.gr

Για οποιαδήποτε νεώτερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Παρασκευή, Μάρτιος 16, 2012

Προτεινόμενη ιστοσελίδα με αξιολογημένες πηγές του διαδικτύου πάνω σε ακαδημαϊκά θέματα

Περιγραφή: 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://routes.open.ac.uk/ μπορείτε να βρείτε αξιολογημένες πηγές του διαδικτύου πάνω σε πολλά ακαδημαϊκά θέματα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Ιανουάριος 10, 2012

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανανέωση της συντήρησης εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιγραφή: 

Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι στις 21 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης επί της οδού Κομνηνάκη αριθμ. 45, στη Μυτιλήνη, θα διεξαγάγει απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 1385 (Α.Π.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Τρίτη, Οκτώβριος 11, 2011

Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έτους 2010

Περιγραφή: 

Η Ετήσια Έκθεση Στατιστικών Στοιχείων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2010 είναι διαθέσιμη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 

Δευτέρα, Σεπτέμβριος 19, 2011

Σελίδες