Ωράριο


Ωράριο: 

Δευτέρα και Πέμπτη: 8:30 - 19:00
Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 8:30 - 16:00

Ωράριο σήμερα :
8:30-19:00

Ωράριο: 

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή: 8:00 - 15:30
Τρίτη και Πέμπτη: 8:00 - 18:00

Ωράριο σήμερα :
8:00-18:00

Ωράριο: 

Δευτέρα και Τρίτη: 8:00 - 16:00
Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 8:00 - 20:00

Ωράριο σήμερα :
8:00-20:00

Ωράριο: 

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 7:30 - 20:00
Τετάρτη: 7:30 - 15:30

Ωράριο σήμερα :
7:30-20:00

Ωράριο: 

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 8:00 - 15:30
Τετάρτη: 8:00 - 19:30

Ωράριο σήμερα :
8:00-15:30